m

+359 889 150 100

София, Красно село, бл. 200, вх. Б, ап. 27

Понеделник - Петък 9:00ч. - 17:00ч.

Top

Услуги

Проектиране на идейни, технически и работни проекти до степен разрешение за строеж

Първи стъпки
Набавяне на изходна документация за проектиране
Тази документация е нужна на проектанта, за да се запознае с предизвикателствата на вашите инвестиционни намерения. С нашия екип винаги правим „планово задание“, което съдържа всичко, което искате да има във вашата сграда. Останалите важни документи, които са ни необходими и за които можем да съдействаме, са:

 

 • скица на недвижимия имот, скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
 • комбинирана скица на имота ви (изготвя се от инженер-геодезист);
 • виза за проектиране или влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП);
 • предварителни договори (изходни данни) с експлоатационните дружества – електро, ВиК, топлофикация, газификация и др.;
 • геодезическо заснемане на парцела (изготвя се от инженер-геодезист).

 

Идеен проект
В идейната фаза на всеки проект се стремим да постигнем максимално удовлетворение на желанията на инвеститора, включвайки идеите в нормални граници и законов порядък. В идейната фаза фокусът на проекта е насочен към включването на съответната сграда в определените за нея градоустройствени параметри, като обем, функционалност и рентабилност. При всеки идеен проект по искане на възложителя може да изготвим и 3D визуализация на сградата, за да може да си я представите по-добре.

Технически проект
След като сме изяснили идеята, нашият екип пристъпва към създаването на техническата част. В техническия проект ние детайлизираме вашия идеен проект, така че да отговаря на всички изисквания за такъв спрямо Наредба 4 за съдържание на инвестиционните проекти. Към проекта се добавят всички инженерни специалности: Конструкция, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ и доклад, Геодезия, Геология, Пожарна безопасност, ПУСО, ПБЗ, Вход/Изход и др.
С целия комплект вие получавате нашия краен продукт за подпис и печат, след това той се внася в съответната община. Времето за одобряване варира и ангажирането с крайни срокове е нереалистично. След като проектът бъде одобрен, вие получавате вашето разрешително за строеж.
Към всеки технически проект по желание на възложителя може да направим и работни чертежи с детайли на специфични места – обшивки, покрив, парапети, стълба и т.н. Техническият проект се изготвя средно за период от 30 дни, като това време зависи от големината и сложността на обекта.

 

Екипът на ЕКАБО разполага с колектив от архитекти и инженери с пълна проектантска правоспособност, издадена от КАБ и КИИП, и са с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното проектиране. Ние ще създадем всички необходими архитектурни и инженерни проектни части за вашата сграда, професионално и в срок. Също така ще ви консултираме и ще ви съдействаме при набавянето на всички останали необходими документи до получаване на разрешение за строеж.

Предпроектно проучване на парцели и консултация

В процеса на инвестиционното проектиране много често се налага да се проучат различни видове парцели с техните параметри и технически характеристики. Екипът на ЕКАБО досега е проучил над сто парцела в цялата страна, повечето от които са в град София. Ако вие сте инвеститор и получавате предложение за различни парцели, като цена или обезщетение от собственици от различни брокери, то имате нужда да се запознаете с възможностите на имота. Ние можем да ви направим предпроектно проучване, в което ще разберете възможното застрояване, възможната максимална разгъната застроена площ на сградата, възможните варианти и количество апартаменти или други обособени пространства. Могат да бъдат уточнени и евентуалните точки на присъединяване за ток, вода, канал, газ или топлофикация. Можем да ви предоставим данни за местоположението и транспорта около имота. Можем да насочим вниманието ви към всички предимства и недостатъци на имота, който искате да проучим.

Идейно-пространствени проучвания

Когато сте се спрели на имот, който много ви харесва и имате договор със собственици или вече сте го купили, ние можем да направим за вас идейно пространствено проучване на бъдещата сграда в него.

Идейно пространственото проучване представлява окрупнен идеен проект, с който придобивате точна представа, за броя на обектите в сградата, а именно: апартаменти, ателиета, офиси, гаражи, паркоместа, мазета, общи части. В проучването се включват разпределение на отделните нива с площи, обзавеждане, размери на габарита на всяко помещение. Изработваме 3D модел за предобиване на представа за вас и вашите клиенти. Получавате представа за квадратурата и процента общи части в сграда ви.

Урегулиране на парцели

В много случаи често се налага да се коригира или допълни нещо, свързано с вашия парцел. Това може да са процедури по отчуждаване или дарение на улица или тротоар, разминаване на имотни граници, разминаване на данни между кадастър и геодезическо заснемане или площ по нотариален акт. Или разделяне на имот или обединяване на два или повече такива, превръщане на Поземлен имот (ПИ) в Урегулиран поземлен имот (УПИ). За всички тези неща, можете да разчитате на нас.

 

 

Експертни становища

Понякога се налага да получите експертно становище от инженер по дадена специалност или архитект. Всички наши проектанти имат Пълна проектантска правоспособност (ППП) и застраховка, придружена с опит и професионализъм.

 

 

 

 

Промяна на предназначението и функционалността на обекти

Ако имате ателие, което искате да превърнете в апартамент, ако искате да разделите апартамент на два такива или обратното – искате да обедините два апартамента в един, или пък ако искате да разделите на по-малки обекти голямо опън спейс офис пространство – може да разчитате на нас. Ние ще ви предложим най-рентабилния вариант, съобразявайки се с вашите желания и идеи.

 

 

 

Авторски надзор и инвеститорски контрол

По време на строителството, можете да разчитате на нас за авторски надзор за всяка една от различните специалности (Архитектура, Конструкция, ВиК, Ел. ОВК, Пожарна безопасност, Паркоустройство, Геодезия, Геология и др.).

Ще бъдете насочени към най-рентабилното икономично и професионално решение за всеки  детайл в сградата. Инвеститорският контрол е изключително важен за всяка една сграда, чрез него се следят всички изпълнители и подизпълнители в сградата, тяхното качество на изпълнение, използваните материали, времето и срока на изпълнение.

Чрез инвеститорския контрол се следят плащания, фактури, цялата текуща документация, свързана с проекта и експлоатационните дружества, и почти всичко, свързано с мениджмънта на сградата. Ако имате нужда от инвеститорски контрол, можете да разчитате на нас.

Изготвяне на интериорни проекти

Интериорният проект е често подценяван в строителния процес на почти всяка сграда. Той е „черешката на тортата“, изразяващ отношението към детайла на всеки един инвеститор. Ако искате да подчертаете точно това, можете да разчитате на нас.

В екипа на ЕКАБО има много силни интериорни дизайнери и визуализатори, които работят с най-добрите програми за проектиране. Те могат да ви насочат вниманието към малките детайли във функционалността на всяко едно пространство, цветовете, материалите и баланса. Могат да създадат атмосферата, която искате да внесете в интериора. При нас вие ще получите консултация с дизайнер и архитект, архитектурно заснемане в сантиметри и милиметри на вашето пространнство, функционални разпределения, 3D визуализации, работни чертежи за изпълнение, проектиране на мебели и настилки, ценова оферта за изпълнение на интериора.

Създаване на рекламни материали за вашите готови проекти

В края на всеки технически проект и след вземането на разрешение за строеж идва моментът, в който трябва да се помисли за реклама. За най-добрия начин, по който можете да предложите вашата „стока“. От екипа на ЕКАБО сме запознати, че доста от потенциалните купувачи нямат много добре развито пространствено мислене, което е нормално. В този случай отново можем да помогнем. За всеки наш проект ние може да създадем албум с рекламни разпределения на отделните обекти в сградата. Те са по-изчистени от техническа информация. Чрез тях хората ясно придобиват представа за обзавеждане, функционалност, размери и площи на бъдещите си жилища или други пространства. В един рекламен албум освен рекламни разпределения може да получите 3D визуализация на сградата ви, ситуирана в реална среда. Допълнителната техническа информация за сградата, местоположението, материалите, с които е реализирана сградата, транспортните удобства, както и всички други предимства на сградата, според нас също трябва да присъстват в такъв тип рекламни материали. За всичко това може да разчитате на нас.

Изготвяне на 3D интериорни или екстериорни визуализации

Създаването на фотореалистични визуализации е много важен аспект от строителния процес от рекламна гледна точка. Хората, които са потенциални купувачи, не разбират от проектиране, но могат да придобият ясна представа за вашата сграда, както и за вашето отношение към детайла. Ние можем да създадем фотореалистични екстериорни или интериорни визуализации, на нашите проекти. При желание от ваша страна можем да създадем няколко минутен филм с разходка около вашата сграда, или 360-градусова снимка в избрано от вас пространство в нея.

 

 

Снимки на вашите сгради по време на строителството с дрон с 4K камера

Ако имате нужда от визуална представа за местоположението на вашата сграда или ако искате да покажете от птичи поглед строителния процес, както и да направите ефектна реклама, може да разчитате на нашия дрон, с който  ще получите снимки с много висока резолюция за вашата реклама.

 

 

 

Възстановяване стари архивни чертежи

Ако разполагате с изключително стари и неясни архивни чертежи, ние можем да ги възстановим като ги сканираме и пречертаем. След като ги възстановим, можем да ви ги представим в DWG или друг желан от вас формат.

 

 

 

 

Архитектурно заснемане на всякакви сгради и съоръжения

Ако ви се налага да се сдобиете с архитектурното заснемане на жилище, сграда или друго съоръжение с голяма точност, можете да разчитате на нас. Архитектурно заснемане обикновено се изисква, когато:

 • създаваме интериорен проект;
 • при архитектурен проект;
 • при преустройства;
 • при реконструкция и реставрация;
 • липсва техническа документация – при покупко-продажба на имот, при отдаване на наем, при издаване на Удостоверение за търпимост;
 • при смяна на предназначението;
 • при екзекутиви – изменение по време на строителството по чл.154 от ЗУТ;
 • определяне на точна квадратура на помещения.

Архитектурното заснемане служи като своевременна „подложка“, върху която може да работи както проектантът по част „Архитектурна“, така и други специалност.

Последни проекти

bg_BGBulgarian